• slider_home-baner-gfx_2
    Projekt związany z Programem Dostępność Plus
  • slider_home-baner-gfx_1
    Projekt związany z Programem Dostępność Plus

Wzmacniamy organizacje pozarządowe i partnerów społecznych

Informacja o dofinansowaniu z Funduszy Europejskich
Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | Działanie 2.16 | Oś II.

DOSTĘPNOŚĆ PLUS - MATERIAŁY MULTIMEDIALNE

Dostępność podmiotu publicznego i raportowanie stanu zapewniania dostępności - webinar.
Wykład Przemysława Hermana (Ministerstwo Rozwoju) pod tytułem "Wprowadzenie do ustawy o dostępności" w ramach konferencji pn. "Dostępność a nowe technologie"

MONITORING

Plik PDF przygotowany dla osób monitorujących obiekty w projekcie.
Wzór zaświadczenia, którym posługują się członkowie zespołów monitorujących w projekcie.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

"Wzmacniamy organizacje pozarządowe i partnerów społecznych"

Projekt związany z Programem opis projektu monitoringu prawa dla Dostępność +

Projekt ma na celu wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych i partnerów społecznych do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach warsztatowych 60 przedstawicieli 12 organizacji pozarządowych i partnerów społecznych oraz nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności poprzez prowadzenia przez 12 organizacji pozarządowych i partnerów społecznych monitoringu tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności w okresie od grudnia 2020 do końca marca 2022 roku.

Eksperci będą analizować otrzymane projekty pod kątem zgodności z przepisami regulującymi zasady dostępności i przygotują raport i/lub uwagi dla danej instytucji. Każdy Zespół Monitorujący dokona monitoringu 8 instytucji publicznych z terenu województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. W ramach jednej instytucji zmonitoruje min. 2 obiekty (24 instytucje po 2 obiekty - 48 obiektów). W tym np. przestrzenie, którymi zajmują się dane instytucja, jak np. transport. W wyniku prac ekspertów powstanie poradnik dla NGO.


Biuletyn Informacji o dostępności

Projekt dostępności parków narodowych i krajobrazowych
2021-08-02 17:41:00

Parki narodowe i krajobrazowe dostępne dla wszystkich turystów.

3 lata Programu Dostępność Plus
2021-08-02 17:41:00

Lipiec to czas wakacji i zasłużonego odpoczynku, ale także co roku...

Ciekawy cykl reportaży "Niepełnosprawni Pełni Możliwości"
2022-02-22 19:00:00

Dostępny jest film instruktażowy dla podmiotów publicznych - jak...

Ulga rehabilitacyjna w PIT za 2021 rok. 10 pytań i odpowiedzi
2022-02-22 19:00:00

Ulga rehabilitacyjna w PIT za 2021 rok - poradnik, pytania i...

16 lutego ruszył nabór zgłoszeń do konkursu "Lider dostępności 2022"
2022-02-22 19:00:00

16 lutego ruszył nabór zgłoszeń do konkursu „Lider Dostępności 2022”.

Jak uczyć dzieci empatii i wrażliwości?
2022-02-22 19:00:00

Ciekawa inicjatywa w jednej ze szkół. Warsztaty z interaktywnymi...

Ministerstwo Zdrowia ogłasza drugi nabór wniosków w ramach projektu „Dostępność Plus dla zdrowia”
2022-02-22 19:00:00

Granty dla placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ramach...

Fundusze Europejskie wspierają zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży
2022-02-22 19:00:00

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego (ŚCZP) dla dzieci i...

logo Region Jeleniogórski NSZZ Solidarność
Region Jeleniogórski NSZZ Solidarność
logo Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
logo Fundacja Centrum Edukacji i Wdrażania Innowacji w Medycynie
Fundacja Centrum Edukacji i Wdrażania Innowacji w Medycynie

Back to top